logo
Menü

Bilgi Güvenliği Politikası

  • Anasayfa
  • Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

.

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN AMACI, KAPSAMI VE KONUNUN YÖNETİM TARAFINDAN BENİMSENMESİ

Despro Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve iştirakleri (DESPRO) kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. DESPRO, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurumsal biginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

Bu politika DESPRO Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

DESPRO Yönetim Kurulu özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

- DESPRO bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını
- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini,
- Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
- Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
- Bilgi Güv​enliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,
- Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü tarafından hazırlanmasını ve yayınlanmasını.
DESPRO’ın Bilgi Güvenliği Politikaları, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, DESPRO bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm DESPRO personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve DESPRO bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

 


TÜM ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; DESPRO’a ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması; ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm DESPRO ve dışkaynaklı personel ile stajyerleri, bayi kullanıcıları ve yansanayi personeli konumları veya görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin DESPRO bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

DESPRO‘a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm DESPRO personeli, DESPRO Personel Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve DESPRO İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır.

DESPRO; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.

 


POLİTİKA SAHİPLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİNDE REHBERLİK SAĞLANMASI

Bu politikanın ve tüm standartların ve diğer destekleyici belgelerin ve eğitim faaliyetlerinin işlevsel sahipliği Bilgi İşlem Departmanı tarafından yürütülecek ve bu departman, aynı zamanda politikanın tüm DESPRO bünyesinde uygulanmasıyla ilgili olarak tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

Despro Bilgi İşlem Departmanı tüm çalışanların, Bilgi Güvenliği konularıyla ilgili uygun bilinçlenme düzeyinin oluşmasını sağlayacak uygun eğitimleri almalarını temin edecek ve genel olarak bilgi güvenliği olaylarının ele alınmasında rehberlik edecektir. Gerekli olduğunda bu politikanın ayrıntılı standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmesini ve bunların gerek doğdukça kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu politika gereklerinin tüm çalışanlara (daimi veya dönemsel) ve tüm yüklenici personeline aktarılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Depsro Bilgi Teknolojileri Müdürü, Bilgi Güvenliği ile ilgili genel yönetim çerçevesinin oluşturulmasından ve sürekliliğinin sağlanmasından ve bu politikanın, güncel olarak yaşamasını ve DESPRO ve iştiraklerinin işle ilgili gerekliliklerini veya bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu risk ortamındaki ya da tehditlerdeki değişimleri yansıtmaya devam etmesini temin edecek şekilde devamlı gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır.

Bilgi Güvenliği politikaları DESPRO bilgi varlıklarının karşı karşıya olduğu güncel riskleri yansıtması amacıyla yapılan varlık ve risk güncellemelerine paralel olarak yılda en az bir defa gözden geçirilirler. Yeni riskleri ve risklerde meydana gelen değişiklikleri kontrol altında tutmak için Bilgi Güvenliği Politikaları yeni gerekli eklemeler yapılarak güncellenir. Ayrıca herhangi bir DESPRO çalışanı Bilgi Güvenliği Politikaların gelişmesi ve DESPRO’ın ihtiyaç duyduğu kontrolleri daha iyi yansıtması amacıyla politikaların değiştirilmesi konusunda BİT Yönetişimi ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliğine talepte bulunabilir. Yapılan talepler Despro Bilgi İşlem Departmanı tarafından ele alınır ve değerlendirilir.

 


DENETLEME VE POLİTİKALARA UYULMASI VE UYULMAMA DURUMLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Her birim yöneticisi Bilgi Güvenliği Politikasına uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Despro Bilgi İşlem Departmanı başta Bilgi Güvenliği Ana Politikası olmak üzere yayınlanmış olan tüm politika ve prosedürler ile ilgili standartlara uyumun periyodik olarak denetiminden ve ilgililere raporlanmasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, DESPRO’ın risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanuna göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda DESPRO Personel Yönetmeliği ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine hatta Adli ve Cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

 


HEDEFLER

DESPRO Bilgi Güvenliği, DESPRO’ın itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

- Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
- Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
- Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
- Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi,
- Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,
- En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.

Her bir DESPRO çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

thumbnail image
icon
icon
icon3
icon